Bộ đề luyện thi Hóa Học cực hay có lời giải (Đề số 1)

  • 7422 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Dung dịch amin nào sau đây không làm quỳ tím hóa xanh?

Xem đáp án

Đáp án D

 

 

 

 

 


Câu 2:

Hợp chất CH3NHCH2CH3 có tên đúng là

Xem đáp án

Đáp án D

 

 

 

 

 


Câu 3:

Loại đường nào có nhiều trong mía và củ cải đường?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Amin nào sau đây là amin bậc hai?

Xem đáp án

Đáp án C

 

 

 


Câu 5:

Tripanmitin có công thức là

Xem đáp án

Đáp án C

 

 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận