Đường tròn

  • 707 lượt xem

  • 41 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 18:

Vẽ lại các hình sau (đúng kích thước như hình đã cho):

Xem đáp án »

a) Bước 1. Vẽ đường tròn (O,1cm) và đường tròn (O,2cm).

Bước 2. Chia đường tròn (O;2crn) thành 6 cung bằng nhau bởi các điểm chia: O1; O2; O3; O4; O5; O6.

Bước 3. Vẽ 6 đường tròn tương ứng.

b) Bước1. Vẽ hình vuông và hai đường chéo cắt nhau tại O.

Bước2. Vẽ 5 đường tròn có bán kính lần lượt bằng bán kính của 5 đường tròn đã cho.

Bước3. Tô màu như hình vẽ.

c) Bước 1. Vẽ đường tròn (O;2cm) rồi chia đường tròn thành 6 cung bằng nhau bởi các điểm chia: O1; O2; O3; O4; O5; O6.

Bước 2. Lấy 6 điểm đó là tâm vẽ các cung tròn (chỉ vẽ các cung là giao của đường tròn thứ hai với đường tròn (O;2 cm).


Câu 38:

Vẽ đường tròn tâm O bán kính R=3cm. Vẽ một đường kính AB. Vẽ tiếp một dây cung CD ( hai điểm C, D  không trùng với các điểm A, B và ba điểm C, O, D  không thẳng hàng ). Đọc tên các cung có các đầu mút là hai trong số các điểm A, B, C, D

Xem đáp án »

Các cung là AC  nhỏ, AD  nhỏ, AD  hay cung ACDB, AB (cung nửa đường tròn không đi qua C và D), ABD  hay cung AD  lớn, cung ABC hay cung AC lớn. Cung BD  nhỏ, BC nhỏ, BAC hay cung BC lớn, BACD hay cung BD lớn, cung CD nhỏ, CABD hay CD  lớn


Câu 40:

Vẽ đường tròn tâm O bán kính R=3cm. Vẽ một đường kính AB. Vẽ tiếp một dây cung CD ( hai điểm C, D  không trùng với các điểm A, B và ba điểm C, O, D  không thẳng hàng ). Nếu lấy n điểm (phân biệt) trên đường tròn đó ta có được bao nhiêu cung

Xem đáp án »

Với hai điểm (phân biệt) trên một đường tròn ta có được 2 cung có mút là hai điểm đó. Với n điểm (phân biệt) cho trước trên một đường tròn, thì cứ lấy 2 trong số n điểm đó ta được 2 cung, vì vậy có tất cả n(n-1) cung trên đường tròn đó.


Câu 41:

Cho 99 điểm trên mặt phẳng trong đó có 2 điểm A, B cách nhau 3 cm. Mỗi nhóm 3 điểm bất kì của các điểm đã cho bao giờ cũng chọn ra được 2 điểm có khoảng cách nhỏ hơn 1 cm. Vẽ đường tròn (A;1cm) và (B;1cm). Chứng tỏ rằng trong hai đường tròn đã cho có một đường tròn chứa ít nhất 50 điểm trong số các điểm đã cho

Xem đáp án »

Gọi C là điểm bất kì trong 97 điểm còn lại

Ba điểm A,B,C lập thành một nhóm.

Theo giả thiết một nhóm bao giờ cũng có thể chọn ra hai điểm có khoảng cách nhỏ hơn 1cm

Theo nguyên lí Điriclê thì phải có một đường tròn chứa ít nhất 49 điểm.

Thêm điểm A hoặc B nữa thì có một đường tròn chứa ít nhất 50 điểm.


Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận