Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp

  • 50954 lượt xem

  • 12 câu hỏi


Bài thi liên quan:

Bài 3: Ghi số tự nhiên

29 câu hỏi 0 phút

Bài 13: Ước và bội

19 câu hỏi 0 phút

Ôn tập chương 1 Số học

55 câu hỏi 0 phút

Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc

19 câu hỏi 0 phút

Bài 9: Quy tắc chuyển vế

33 câu hỏi 0 phút

Ôn tập chương 2 Số học

35 câu hỏi 0 phút

Bài 6: Đoạn thẳng

22 câu hỏi 0 phút

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

A

9 tháng trước

Anh Hải

Bình luận


Bình luận