Bài 1: Điểm. Đường thẳng

  • 4536 lượt xem

  • 15 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Nhìn hình 5:

Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6

Xét xem các điểm C, E thuộc hay không thuộc đường thẳng a.

Xem đáp án »

Điểm C thuộc đường thẳng a; Điểm E không thuộc đường thẳng a.


Câu 4:

Đặt tên cho các điểm và các đường thẳng còn lại ở hình 6.

Giải bài 1 trang 104 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Xem đáp án »

Điểm C thuộc đường thẳng a; Điểm E không thuộc đường thẳng a.


Câu 5:

Vẽ ba điểm A, B, C và ba đường thẳng a, b, c.

Xem đáp án »

Có nhiều cách vẽ, mỗi điểm được biểu diễn bởi một dấu chấm. Điểm có thể thuộc hoặc không thuộc đường thẳng. Các bạn có thể vẽ như sau:

Giải bài 2 trang 104 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

 


Câu 9:

Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:

Điểm C nằm trên đường thẳng a.

Xem đáp án »

Điểm C năm trên đường thằng a:

Cách vẽ: Vạch một vạch thẳng theo thước kẻ. Đặt tên là đường thẳng a.

Trên vạch thẳng đó, chấm 1 điểm. Đặt tên là điểm C.

Giải bài 4 trang 105 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

 


Câu 10:

Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:

Điểm B nằm ngoài đường thẳng b.

Xem đáp án »

Điểm B nằm ngoài đường thẳng b :

Cách vẽ : Vạch một vạch thẳng theo thước kẻ. Đặt tên là đường thẳng b.

Chấm 1 điểm ngoài đường thẳng đó. Đặt tên là điểm B.

Giải bài 4 trang 105 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

 


Câu 11:

Vẽ hình theo các ký hiệu sau A ∈ p và B ∉ q.

Xem đáp án »

A ∈ p.

Cách vẽ: Vạch một vạch thẳng theo thước kẻ. Đặt tên là đường thẳng p.

Trên vạch thẳng đó, chấm 1 điểm. Đặt tên là điểm A.

Giải bài 5 trang 105 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

B ∉ q

Cách vẽ: Vạch một vạch thẳng theo thước kẻ. Đặt tên là đường thẳng q.

Chấm 1 điểm ngoài đường thẳng q. Đặt tên là điểm B.

Giải bài 5 trang 105 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

 


Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận