Giải VBT Toán 7 CD Bài 4. Biểu đồ hình quạt tròn có đáp án

  • 1233 lượt xem

  • 10 câu hỏi


Câu 7:

Tổng lượng khí nhà kính đến từ các hoạt động và lĩnh vực kinh doanh ở Singapore vào năm 2020 là (khoảng) 77,2 triệu tấn khí carbonic tương đương. Biểu đồ hình quạt tròn ở Hình 13 biểu diễn lượng phát thải khí nhà kính ở từng lĩnh vực của Singapore vào năm 2020 (tính theo tỉ số phần trăm).

Tổng lượng khí nhà kính đến từ các hoạt động và lĩnh vực kinh doanh ở Singapore (ảnh 1)

a) Lượng khí nhà kính được tạo ra ở lĩnh vực công nghiệp của Singapore vào năm 2020 là: .........................................................................................................................................

Lượng khí nhà kính được tạo ra ở lĩnh vực xây dựng của Singapore vào năm 2020 là:

..............................................................................................................................................

Lượng khí nhà kính được tạo ra ở lĩnh vực vận tải của Singapore vào năm 2020 là:

..............................................................................................................................................

Lượng khí thải được tạo ra ở hoạt động và các lĩnh vực khác của Singapore vào năm 2020 là: ................................................................................................................................


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận