Giải toán 6 Ôn tập cuối năm phần số học

  • 709 lượt xem

  • 19 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 4:

Tìm giao của tập hợp C các số chẵn và tập hợp L các số lẻ.

Xem đáp án »

Không có số tự nhiên nào vừa là số chẵn, vừa là số lẻ.

Do đó C ∩ L = ∅.


Câu 5:

Tính giá trị các biểu thức sau: A=27+46+79+34+53

Xem đáp án »

A = 27 + 46 + 79 + 34 + 53

= (27 + 53) + (46 + 34) + 79 (tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng)

= 80 + 80 + 79 = 160 + 79 = 239.


Câu 6:

Tính giá trị các biểu thức sau: B=-377-(98-277)

Xem đáp án »

B = –377 – (98 – 277)

= –377 – 98 + 277.

= (–377 + 277) – 98

= –100 – 98 = –198.


Câu 7:

Tính giá trị các biểu thức sau:

C=-1,7.2,3+1,7.(-3,7)-1,7.3-0,17:0,1

Xem đáp án »

C = –1,7 . 2,3 + 1,7 . (–3,7) – 1,7 . 3 – 0,17 : 0,1.

= –1,7 . 2,3 – 1,7 . 3,7 – 1,7 . 3 – 0,17 .10

= –1,7 . 2,3 – 1,7 . 3,7 – 1,7 . 3 – 1,7.

= –1,7 . (2,3 + 3,7 + 3 + 1)

= –1,7 . 10 = –17.


Câu 10:

Chia đều 60 chiếc kẹo cho tất cả các học sinh lớp 6C thì còn dư 13 chiếc. Hỏi lớp 6C có bao nhiêu học sinh?

Xem đáp án »

Chia đều 60 chiếc kẹo cho tất cả học sinh lớp 6C còn dư 13 chiếc, nên số học sinh lớp 6C là ước của:

60 - 13 = 47

Vì 47 là số nguyên tố, chỉ có hai ước là 1 và 47 nên số học sinh lớp 6C là 47 học sinh.

(Số học sinh không thể bằng 1 vì phép chia 60 cho số học sinh có số dư là 13 > 1)


Câu 11:

Một ca nô xuôi một khúc sông hết 3 giờ và ngược khúc sông đó hết 5 giờ. Biết vận tốc dòng nước là 3km/h. Tính độ dài khúc sông đó.

Xem đáp án »

Gọi độ dài khúc sông là a (km).

Thời gian đi xuôi hết 3 giờ nên vận tốc đi xuôi tính theo a là Giải bài 173 trang 67 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6 (km/h).

Thời gian đi ngược hết 5 giờ nên vận tốc đi ngược tính theo a là Giải bài 173 trang 67 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6 (km/h).

Vận tốc đi xuôi lớn hơn vận tốc đi ngược là: Giải bài 173 trang 67 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6 (km/h).

Mà ta có vxuôi = vcano + vnước; vngược = vcano - vnước.

Do đó vxuôi - vngược = 2. vnước = 6km/h.

Vậy 6km/h ứng với Giải bài 173 trang 67 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6 km/h nên suy ra Giải bài 173 trang 67 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Vậy chiều dài khúc sông là 45km.


Câu 19:

Tỉ số vàng"

Người cổ Hy Lạp và người cổ Ai Cập đã ý thức được những tỉ số "đẹp " trong các công trình xây dựng . Ho cho rằng hình chữ nhật đẹp là hình chữ nhật có tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng là 1 : 0,618.

............

Xem đáp án »

Tỉ số vàng: chiều dài : chiều rộng = 1 : 0,618

a) Hình chữ nhật đạt tỉ số vàng, chiều rộng = 3,09m

Khi đó ta có : chiều dài : 3,09 = 1 : 0,618, suy ra chiều dài = 3,09 : 0,618 = 5(m).

Vậy chiều dài hình chữ nhật là 5m

b) Để có tỉ số vàng thì:

4,5 : chiều rộng = 1 : 0,618 ⇒ chiều rộng = 4,5 : (1 : 0,618) = 4,5 . 0,618 = 2,781(m)

Vậy chiều rộng hình chữ nhật là 2,781m

c) Tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật là:

15,4 : 8 = 1,925 không phải tỉ số vàng.

Vậy khu vườn không đạt tỉ số vàng


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận