(2023) Đề thi thử Hóa học Chuyên Trần Phú, Hải Phòng (Lần 3) có đáp án

  • 323 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Có thể dùng lượng dư dung dịch của chất nào sau đây để tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag, Fe, Cu mà vẫn giữ nguyên khối lượng Ag ban đầu?

Xem đáp án

Có thể dùng lượng dư dung dịch Fe(NO3)3 để tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag, Fe, Cu mà vẫn giữ nguyên khối lượng Ag ban đầu:

Fe + Fe(NO3)3 → Fe(NO3)2

Cu + Fe(NO3)3 → Fe(NO3)2 + Cu(NO3)2

Ag không phản ứng, lọc tách lấy Ag rồi rửa sạch, làm khô thu được Ag giữ nguyên khối lượng ban đầu.

Chọn A


Câu 2:

Este C4H8O2 có phản ứng tráng gương, có công thức cấu tạo là

Xem đáp án

Este chứa gốc HCOO- thì có phản ứng tráng gương.

→ Chọn cấu tạo HCOOCH2CH2CH3.

Chọn D


Câu 3:

Este nào sau đây thuộc loại este no, đơn chức, mạch hở?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Thủy phân triolein trong dung dịch KOH, thu được muối có tên là

Xem đáp án

Chọn D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận