(2023) Đề thi thử Hóa học Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc (Lần 2) có đáp án

  • 421 lượt thi

  • 42 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Hợp chất C2H5OH có tên thông thường là

Xem đáp án

Chọn C


Câu 2:

Kim loại K tác dụng với H2O tạo sản phẩm là

Xem đáp án

Chọn B


Câu 3:

Để loại bỏ lớp cặn trong ấm đun nước hiệu quả (thành phần chính là CaCO3), ta thường dùng chất nào sau đây?

Xem đáp án

Để loại bỏ lớp cặn trong ấm đun nước lâu ngày, người ta có thể dùng giấm ăn vì giấm ăn chứa CH3COOH hòa tan cặn (CaCO3):

CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O

Chọn C


Câu 4:

Alanin có công thức là

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Chất nào sau đây không có phản ứng tráng bạc?

Xem đáp án

Chọn C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận