(2023) Đề thi thử Hóa học Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc (Lần 2) có đáp án

  • 234 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Chất có tính chất lưỡng tính là

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

A. Sai, trùng hợp buta-1,3-đien có xúc tác Na được cao su buna.

B. Đúng

C. Sai, tơ visco là tơ bán tổng hợp.

D. Sai, trùng hợp stiren thu được polistiren.

Chọn B


Câu 5:

Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân?

Xem đáp án

Chọn D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận