(2023) Đề thi thử Hoá học THPT Chu Văn An - Yên Bái (Lần 2 - Đề 1) có đáp án

  • 485 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

Phương pháp nào sau đây không sử dụng để làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu?

Xem đáp án

Chọn A

Đun sôi không làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu vì không loại bỏ được Mg2+, Ca2+ dưới dạng kết tủa.


Câu 4:

Nước thải công nghiệp thường chứa các ion kim loại nặng như Hg2+, Pb2+, Fe3+,… Để xử lí sơ bộ nước thải trên, làm giảm nồng độ các ion kim loại nặng với chi phí thấp, người ta sử dụng chất nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn D

Để xử lí sơ bộ nước thải trên, làm giảm nồng độ các ion kim loại nặng với chi phí thấp, người ta sử dụng Ca(OH)2:

Hg2+ + 2OH- Hg(OH)2

Pb2+ + 2OH- Pb(OH)2

Fe3+ + 3OH- Fe(OH)3

Các hiđroxit kết tủa dạng rắn đã loại bỏ hầu hết các ion kim loại nặng, các kết tủa này ít độc hại hơn và dễ thu gom, xử lý. Không dùng KOH vì kiềm này có giá trị cao, gây tốn kém.


Câu 5:

Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính?

Xem đáp án

Chọn A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận