(2023) Đề thi thử Hóa học THPT Nghĩa Hưng A, Nam Định (Lần 3) có đáp án

  • 94 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Sắt tác dụng với chất nào sau đây tạo FeCl3

Xem đáp án

Kim loại sắt tác dụng với Cl2 tạo ra muối FeCl3:

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Với HCl và CuCl2, sắt tạo muối FeCl2. Sắt không phản ứng với dung dịch FeCl2.

Chọn A


Câu 2:

Sắt vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hóa trong hợp chất nào sau đây?

Xem đáp án

Sắt vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hóa trong hợp chất FeO vì trong FeO sắt có số oxi hóa trung gian.

CHọn A


Câu 3:

Fe bị ăn mòn điện hóa khi tiếp xúc với kim loại M trong không khí ẩm. Kim loại M là

Xem đáp án

Fe bị ăn mòn điện hóa khi tiếp xúc với kim loại M trong không khí ẩm → Fe có tính khử mạnh hơn M → M là Cu.

Chọn D


Câu 5:

Nhôm được điều chế bằng phương pháp nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận