(2023) Đề thi thử Hóa học THPT Nguyễn Khuyến- Lê Thánh Tông, Hồ Chí Minh có đáp án

  • 603 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Oxit nào sau đây là oxit axit?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Hòa tan 5,4 gam Al vào dung dịch HCl dư thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

Xem đáp án

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

nAl = 0,2 → nH2 = 0,3 → V = 6,72 lít


Câu 3:

Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Cho phản ứng hóa học sau: CH3CH=O + H2 → X. Chất X là

Xem đáp án

Chất X là CH3CH2OH:

CH3CH=O + H2 → CH3CH2OH


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận