(2023) Đề thi thử Hóa học THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng có đáp án

  • 539 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho dung dịch NaOH vào dung dịch chất X, thu được kết tủa màu nâu đỏ. X là

Xem đáp án

Chất X là FeCl3:

FeCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Fe(OH)3 (nâu đỏ)

Các chất còn lại tạo kết tủa Mg(OH)2 (trắng), Cu(OH)2 (xanh), Fe(OH)2 (trắng xanh).


Câu 2:

Công thức hóa học của vôi sống là

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Kim loại Al không tan được trong dung dịch nào sau đây?

Xem đáp án

A. HCl + Al → AlCl3 + H2

B. NaOH + Al + H2O → NaAlO2 + H2

C. Ba(OH)2 + Al + H2O → Ba(AlO2)2 + H2

D. H2SO4 đặc nguội: Không phản ứng


Câu 5:

Dung dịch của chất nào sau đây không phản ứng với NaHCO3?

Xem đáp án

A. H2SO4 + NaHCO3 → Na2SO4 + CO2 + H2O

B. Không phản ứng

C. Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 + NaOH + H2O

D. NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận