(2023) Đề thi thử Hóa Học THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD ( Đề 6) có đáp án

  • 153 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường?

Xem đáp án

Đáp án D

8,08gKLO2-vua du+HCl: 0,24molmgKLCl-: 0,24molne=0,24molBTDTnO2=ne2=0,12molBTKLmmuoi=8,0816.0,12+35,5.0,24=14,68g8,08gKLO2-vua du+HCl: 0,24molmgKLCl-: 0,24molne=0,24molBTDTnO2=ne2=0,12molBTKLmmuoi=8,0816.0,12+35,5.0,24=14,68g

Câu 2:

Al(OH)3 không phản ứng với dung dịch nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 3:

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 5:

Một cốc nước khi đun nóng thì mất tính cứng. Nước trong cốc trên thuộc loại nước

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận