(2023) Đề thi thử Hóa Sở GD Bắc Ninh (Lần 1) có đáp án

  • 2694 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Chất X có công thức CH3NH2. Tên gọi của X là

Xem đáp án

Chọn C


Câu 2:

Trong thành phần chất nào sau đây có nguyên tố nitơ?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 3:

Số nguyên tử cacbon có trong phân tử axit stearic là

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Ở điều kiện thường, chất nào sau đây ít tan trong nước?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím?

Xem đáp án

Chọn C


Các bài thi hot trong chương:

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

siro chanh

Đề ổn cho hs 7+ á Sát đề thì k nhưng ôn vậy quá đạt
T

1 năm trước

Trang Thùy

Bình luận


Bình luận

Đ VH
20:59 - 25/06/2024

Ủa câu 22 c mà