(2023) Đề thi thử Hóa Sở GD Nghệ An (Lần 1) có đáp án

  • 1084 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trong những cặp chất sau đây, cặp chất nào là đồng phân của nhau?

Xem đáp án

Cặp chất C2H5OH, CH3OCH3 là đồng phân của nhau vì chúng có cùng công thức phân tử là C2H6O.

Chọn A


Câu 2:

Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

Xem đáp án

Chọn B


Câu 3:

Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh?

Xem đáp án

NaOH thuộc loại chất điện li mạnh vì khi tan trong nước, NaOH phân li hoàn toàn thành ion:

NaOH —> Na+ + OH-

Chọn D


Câu 4:

Cho các chất sau: (1) NH3; (2) C2H5NH2; (3) CH3NH2; (4) (C6H5)2NH. Thứ tự tăng dần tính bazơ của các chất trên là:

Xem đáp án

Gốc no làm tăng tính bazơ, gốc thơm làm giảm tính bazơ. Gốc no càng lớn, tính bazơ càng mạnh.

—> (4) < (1) < (3) < (2).

Chọn D


Câu 5:

Natri hiđroxit (còn gọi là xút ăn da) có công thức hóa học là

Xem đáp án

Chọn C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận