(2023) Đề thi thử Hóa Sở giáo dục đào tạo Hưng Yên (Lần 1) có đáp án

  • 229 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Thí nghiệm nào sau đây có xảy ra ăn mòn điện hóa học?

Xem đáp án

A. Không xảy ra ăn mòn điện hóa do chỉ có 1 điện cực là Al:

Al + HCl → AlCl3 + H2

B. Không xảy ra ăn mòn điện hóa do chỉ có 1 điện cực là Cu:

Cu + HNO3 loãng → Cu(NO3)2 + NO + H2O

C. Có xảy ra ăn mòn điện hóa, cặp điện cực Fe-Cu:

Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4

D. Không xảy ra ăn mòn điện hóa do chỉ có 1 điện cực là Mg, không có môi trường điện li:

Mg + O2 → MgO


Câu 4:

Etylmetylamin có công thức cấu tạo là

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Chất nào sau đây là axit béo?

Xem đáp án

Chọn B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận