(2023) Đề thi thử Hóa Sở giáo dục đào tạo Nam Định có đáp án

  • 166 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện với chất khử là CO?

Xem đáp án

Kim loại Cu điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện với chất khử là CO:

CuO + CO → Cu + CO2

Các kim loại còn lại điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy.


Câu 2:

Chất X có công thức Fe(NO3)3. Tên gọi của X là

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Công thức hóa học của axit axetic là

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Hợp chất nào sau đây được dùng để khử chua đất trong nông nghiệp?

Xem đáp án

CaO được dùng để khử chua đất trong nông nghiệp do CaO tan trong nước tạo môi trường kiềm trung hòa axit, qua đó làm độ chua của đất.


Câu 5:

Kim loại Al không tan trong dung dịch

Xem đáp án

Chọn D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận