(2023) Đề thi thử Hóa THPT Hùng Vương, Bình Phước (Lần 1) có đáp án

  • 269 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho m gam bột Zn tác dụng hoàn toàn với dung dịch CuSO4 dư, thu được 6,4 gam kim loại Cu. Giá trị của m là

Xem đáp án

Zn + CuSO4 —> ZnSO4 + Cu

nZn = nCu = 0,1 —> mZn = 6,5 gam

Chọn A


Câu 2:

Chất nào sau đây là amin?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn m gam metylamin (CH3NH2), sinh ra 2,24 lít khí N2 (ở đktc). Giá trị của m là

Xem đáp án

nN2 = 0,1, bảo toàn N —> nCH3NH2 = 2nN2 = 0,2

—> mCH3NH2 = 6,2 gam

Chọn D


Câu 4:

Điều chế kim loại K bằng cách

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol este X thu được 3,36 lít khí CO2 và 2,7 gam H2O. Công thức phân tử của X là

Xem đáp án

nCO2 = nH2O = 0,15 —> X là este no, đơn chức, mạch hở.

Số C = nCO2/nX = 3 —> X là C3H6O2

Chọn D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận