(2023) Đề thi thử Hóa THPT Kiến An, Hải Phòng (Lần 1) có đáp án

  • 4206 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Đường nho là tên thường gọi của chất nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 2:

Công thức chung của amin đơn chức, no, mạch hở là

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Để chứng minh phân tử glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl có thể cho dung dịch glucozơ phản ứng với

Xem đáp án

Để chứng minh phân tử glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl có thể cho dung dịch glucozơ phản ứng với Cu(OH)2. Hiện tượng: Tạo dung dịch màu xanh lam. Đây là tính chất đặc trưng của hợp chất có ít nhất 2 nhóm OH kề nhau.

Chọn C


Câu 4:

CH3NH2 và C6H5NH2 đều phản ứng với

Xem đáp án

CH3NH2 và C6H5NH2 đều phản ứng với dung dịch HCl:

CH3NH2 + HCl —> CH3NH3Cl

C6H5NH2 + HCl —> C6H5NH3Cl

Chọn A


Câu 5:

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 2?

Xem đáp án

Amin bậc 2 do 2H trong NH3 bị thay thế bởi 2 gốc hiđrocacbon —> CH3-NH-C2H5 là amin bậc 2.

Chọn C


Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận

Đức Trọng
14:55 - 25/05/2024

Câu 19. Do cấu tạo ở dạng xoắn có lỗ rỗng tinh bột hấp thụ iot cho màu xanh tím