(2023) Đề thi thử Hóa THPT Kiến An, Hải Phòng (Lần 2) có đáp án

  • 265 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Kali phản ứng với clo sinh ra sản phẩm nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 2:

Dung dịch chất nào sau đây không hòa tan đuợc Al2O3?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Ở điều kiện thường, chất nào sau đây là chất khí?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Cho thanh kim loại Zn vào dung dịch chất nào sau đây chỉ xảy ra hiện tượng ăn mòn hóa học?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Nước cứng vĩnh cửu tác dụng với chất nào sau đây thu được kết tủa?

Xem đáp án

Nước cứng vĩnh cửu (chứa Mg2+, Ca2+, Cl-, SO42-) tác dụng với Na2CO3 thu được kết tủa:

Mg2+ + CO32- —> MgCO3

Ca2+ + CO32- —> CaCO3

Chọn B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận