(2023) Đề thi thử Hóa THPT Kim Sơn A, Ninh Bình (Lần 2) có đáp án

  • 517 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Este etyl axetat có công thức phân tử là

Xem đáp án

Chọn A


Câu 2:

Đun nóng este CH2=CHCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

Xem đáp án

CH2=CHCOOCH3 + NaOH —> CH2=CHCOONa + CH3OH

Chọn A


Câu 3:

Chất béo X là trieste của glixerol với axit cacboxylic Y. Axit Y có thể là

Xem đáp án

Chất béo là trieste của glixerol với axit béo —> Y là C15H31COOH.

Chọn C


Câu 4:

Chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Cacbohiđrat nào có nhiều trong cây mía và củ cải đường?

Xem đáp án

Chọn A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận