(2023) Đề thi thử Hóa THPT Lê Qúy Đôn, Hải Phòng (Lần 1) có đáp án

  • 243 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Khi tiến hành phân tích thành phần mẫu nước X, người ta xác định được mẫu nước đó có chứa các ion Na+, K+, Cl-, SO42-. Mẫu nước X được gọi là

Xem đáp án

Mẫu nước X không chứa Mg2+, Ca2+ nên đây là nước mềm.

Chọn A


Câu 3:

Nhôm hiđroxit không tan trong dung dịch nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Chất nào sau đây làm đổi màu quỳ tím?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Xác định kim loại M thỏa mãn sơ đồ sau: MxOy + H2 (t°) → M + H2O

Xem đáp án

H2 khử được các oxit kim loại đứng sau Al —> Chọn M là Cu.

Chọn B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận