15 Đề thi thử THPTQG 2019 Hóa học cực hay có lời giải chi tiết (đề số 1)

  • 11233 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chất nào sau đây là chất điện li yếu ?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Tên gọi của C2H5COOC2H5 là :

Xem đáp án


Câu 5:

Dung dịch nào sau đây làm đổi màu quỳ tím ?

Xem đáp án

Đáp án D

Anilin có tính bazơ yếu, phenol có tính axit yếu, glyxin có số nhóm -COOH bằng số nhóm -NH2, nên dung dịch của chúng đều không làm đổi màu quỳ tím. Lysin số nhóm -COOH nhỏ hơn số nhóm -NH2, dung dịch lysin làm quỳ tím hóa xanh.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận