(2023) Đề thi thử Hóa THPT Nghèn, Hà Tĩnh (Lần 1) có đáp án

  • 224 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Ion nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 2:

Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit mạch hở X chỉ thu được 3 mol Gly và 1 mol Ala. Số liên kết peptit trong phân tử X là

Xem đáp án

X là (Gly)3(Ala) —> X có 3 liên kết peptit.

Chọn C


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

A. Sai, kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag

B. Đúng, Al thụ động trong H2SO4 đặc nguội nên có thể dùng thùng nhôm đựng axit sunfuric đặc, nguội.

C. Đúng: Hg + S —> HgS

D. Đúng

Chọn A


Câu 4:

Chất X có công thức (CH3)2CH–CH(NH2)–COOH. Tên gọi của X là

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Etyl axetat có công thức phân tử là

Xem đáp án

Chọn D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận