(2023) Đề thi thử Hóa THPT Quốc Oai, Hà Nội (Lần 1) có đáp án

  • 352 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Kim loại nào sau đây mềm như sáp, dùng dao cắt được dễ dàng?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 2:

Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 3:

Anđehit mạch hở có công thức tổng quát CnH2n-2O thuộc loại

Xem đáp án

CnH2n-2O có k = 2, gồm 1C=O và 1C=C —> CnH2n-2O thuộc loại anđehit đơn chức chứa một liên kết đôi trong gốc hiđrocacbon.

Chọn B


Câu 4:

Tính chất nào sau đây là tính chất vật lý riêng của kim loại?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Chọn C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận