(2023) Đề thi thử Hóa THPT Thanh Miện, Hải Dương (Lần 1) có đáp án

  • 281 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Muối sắt (II) clorua có công thức là:

Xem đáp án

Chọn A


Câu 2:

Trong các kim loại: Na, Fe, Al và Cr, kim loại mềm nhất là

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Trong các kim loại sau đây, kim loại nào có tính khử mạnh nhất?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Chất nào sau đây không oxi hóa được Fe thành hợp chất sắt (III)?

Xem đáp án

A. Fe + HCl đặc nóng —> FeCl2 + H2

B. Fe + Cl2 —> FeCl3

C. Fe + AgNO3 dư —> Fe(NO3)3 + Ag

D. Fe + H2SO4 đặc nóng dư —> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Chọn A


Câu 5:

Chất nào sau đây là đisaccarit?

Xem đáp án

Chọn B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận