(2023) Đề thi thử Hóa THPT theo đề minh họa của Bộ Giáo dục có đáp án (Đề 36)

  • 98 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 3:

Alanin có công thức là

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Khi nói về kim loại, phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Chọn B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận