(2023) Đề thi thử Hóa THPT Thuận Thành 2, Bắc Ninh (Lần 1) có đáp án

  • 233 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Axit fomic không tác dụng được với dung dịch chất nào sau đây?

Xem đáp án

Axit fomic không tác dụng được với dung dịch NaCl, còn lại:

HCOOH + NaOH —> HCOONa + H2O

2HCOOH + Na2CO3 —> 2HCOONa + CO2 + H2O

HCOOH + 2AgNO3 + 4NH3 + H2O —> (NH4)2CO3 + 2NH4NO3 + 2Ag

Chọn D


Câu 2:

Tên gọi nào sau đây là của este HCOOCH3?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Ứng với công thức phân tử C3H7NO2 có bao nhiêu đồng phân amino axit?

Xem đáp án

Ứng với công thức phân tử C3H7NO2 có 2 đồng phân amino axit:

NH2-CH2-CH2-COOH

CH3-CH(NH2)-COOH

Chọn C


Câu 4:

Chất nào sau đây là amin bậc một?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Tên hợp chất có công thức cấu tạo (C17H33COO)3C3H5

Xem đáp án

Chọn B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận