(2023) Đề thi thử Hóa THPT Thuận Thành, Bắc Ninh (Lần 1) có đáp án

  • 340 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho kim loại 11,2 gam Fe tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3. Khối lượng Ag thu được là bao nhiêu gam?

Xem đáp án

AgNO3 dư nên Fe lên Fe+3.

nFe = 0,2 —> nAg = 0,6 —> mAg = 64,8 gam

Chọn C


Câu 2:

Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân KNO3 là:

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Tripeptit Gly-Ala-Val không phản ứng với chất nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Công thức phân tử của axit axetic là

Xem đáp án

Chọn B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận