(2023) Đề thi thử Hóa THPT Trần Đăng Ninh, Hà Nội (Lần 1) có đáp án

  • 250 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Este etyl axetat có công thức là

Xem đáp án

Chọn D


Câu 2:

Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Trong phản ứng: Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu. Chất khử là

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Kim loại tan hoàn toàn trong nước (dư) ở nhiệt độ thường là

Xem đáp án

Chọn D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận