(2023) Đề thi thử Hóa THPT Việt Nam- Ba Lan, Hà Nội (Lần 1) có đáp án

  • 490 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất bằng phương pháp

Xem đáp án

Chọn C


Câu 2:

Chất có tính chất lưỡng tính là

Xem đáp án

Chọn B


Câu 3:

Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Kim loại bền trong không khí và nước do có màng oxit bảo vệ là:

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Khi cho Na vào dung dịch CuSO4 có hiện tượng:

Xem đáp án

Khi cho Na vào dung dịch CuSO4 có hiện tượng: Có khí bay ra và có kết tủa màu xanh

Na + H2O —> NaOH + H2

NaOH + CuSO4 —> Cu(OH)2 + Na2SO4

Chọn B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận