(2023) Đề thi thử Hóa THPT Việt Nam- Ba Lan, Hà Nội (Lần 2) có đáp án

  • 180 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm trong công nghiệp là:

Xem đáp án

Chọn B


Câu 3:

Mô tả nào dưới đây về tính chất vật lý của nhôm là chưa chính xác?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Có thể chuyên chở HNO3 đặc, nguội bằng bình làm từ kim loại sau đây:

Xem đáp án

Có thể chuyên chở HNO3 đặc, nguội bằng bình làm từ Al do Al bị thụ động (không tan) trong HNO3 đặc, nguội.

Chọn B


Câu 5:

Cho 15,9 gam Na2CO3 tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được V lít khí CO2. Giá trị của V là

Xem đáp án

Na2CO3 + 2HCl —> 2NaCl + CO2 + H2O

nCO2 = nNa2CO3 = 0,15 —> V = 3,36 lít

Chọn C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận