25 đề thi minh họa THPT Quốc gia môn Hóa năm 2022 có lời giải (Đề 1)

  • 7002 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất? 

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Hg có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất vì là KL duy nhất ở trạng thái lỏng.


Câu 2:

Kim loại nào tác dụng với N2 ở nhiệt độ thường?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Li tác dụng được với N2 ở điều kiện thường tạo hợp chất Li3N


Câu 3:

Tính chất hoá học chung của kim loại là

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử (dễ bị oxi hóa)


Câu 4:

Chất nào dưới đây là chất lưỡng tính?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Cr2O3 là oxit lưỡng tính


Câu 5:

Những tính chất vật lí chung của kim loại (dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim, dẻo) được gây nên chủ yếu bởi

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Tính chất vật lý chung của KL là do các e tự do trong cấu trúc mạng tinh thể KL gây ra


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận