30 đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2022 có lời giải (Đề 1)

  • 9220 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Amin CH3-NH-C2H5 có tên gọi gốc - chức là

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là:

Xem đáp án

Đáp án A.


Câu 3:

Cho sơ đồ chuyển hóa: C8H15O4N + NaOH dư X + CH4O + C2H6O.

X + HCl dư → Y + 2NaCl

Nhận định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Câu 43: Cho sơ đồ chuyển hóa: C8H15O4N + NaOH dư --> X + CH4O + C2H6O. X + HCl dư → Y + 2NaCl (ảnh 1)


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án B.


Câu 5:

Cho sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

(a) X   +   2NaOH t02X1  +  X2                         

(b) X1  +  HCl  ®  X3   +  NaCl

(c) X2  +  2AgNO3  +  3NH3 +  H2O t0 X4  +  2NH4NO3   +  2Ag¯

Biết X mạch hở, có công thức phân tử C6H8O5; X1 có hai nguyên tử cacbon trong phân tử. Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

X1 có 2C nên X2 cũng có 2C

X là HO-CH2-COO-CH2-COO-CH=CH2

X1 là HO-CH2-COONa

X2 là CH3CHO

X3 là HO-CH2-COOH

X4 là CH3COONH4

--> Phát biểu B sai.

Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

2

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

100%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Loan

Bình luận


Bình luận