50 bài toán hay và khó liên quan tới hỗn hợp kết tủa (Al(OH)3_ BaSO4_ BaCO3_ CaCO3) (P1)

  • 2522 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận