BÀI ÔN TẬP RÈN LUYỆN LÝ THUYẾT TỔNG HỢP MÔN HÓA HỌC (P1)

  • 17426 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

Phản ứng nào sau đây là sai?

 

Xem đáp án

A sai vì axit đặc mới cho Fe3+ khi đó sản phẩm khử phải là SO2 chứ không phải H2.

ĐÁP ÁN A


Câu 4:

Nhận định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

ĐÁP ÁN A

A sai vì Cu có dư


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

4.5

Đánh giá trung bình

80%

0%

20%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Hy Quaq

3 năm trước

Tran Trong Binh

H

1 năm trước

Hoàng Văn Thịnh

t

1 năm trước

trùn

đc

1 năm trước

Mai Nguyễn

Bình luận


Bình luận