Bài tập Bài 1. Thu thập, phân loại và biểu diễn dữ liệu có đáp án

  • 630 lượt xem

  • 6 câu hỏi


Câu 4:

Sau khi tìm hiểu thông tin về Hệ Mặt Trời từ trang web http://solarsystem.nasa.gov, bạn Ngân thu thập được những dữ liệu thống kê sau:

- Hệ Mặt Trời gồm tám hành tinh, đó là: Sao Thuỷ, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hoả, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương.

- Bán kính (theo đơn vị ki – lô – mét) của tám hành tinh đó lần lượt là:

2 440, 6 052, 6 371, 3 390, 69 911, 58 262, 25 362, 24 622.

Media VietJack

Trong hai loại dữ liệu thống kê thu thập được ở trên, dữ liệu thống kê nào là số liệu? Dữ liệu thống kê nào không phải là số liệu?


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận