Bài tập Bài 7. Tam giác cân có đáp án

  • 675 lượt xem

  • 11 câu hỏi


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Tran Thoa
14:35 - 09/03/2023

Câu1: tâm giác cân

Tran Thoa
14:35 - 09/03/2023

Câu2:hai cạnh ₫os bằng nhau