Bài tập: Khi nào thì xOy + yOz = xOz

  • 711 lượt xem

  • 15 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho tia OA nằm giữa hai tia OB và OC. Biết BOA^=30°,BOC^=70° . Tính số đo góc AOC.

Xem đáp án »

Vì tia OA nằm giữa hai tia OB và OC nên BOA^+AOC^=BOC^
 Từ đó, ta tính được AOC^=40°


Câu 3:

Lấy điểm O thuộc đường thẳng xy. Tia Oz thuộc một nửa mặt phẳng bờ xy sao cho xOz^zOy^=40°. Tính số đo góc xOzzOy.

Xem đáp án »

Ta có xOz^+zOy^=xOy^=180°

xOz^zOy^=40° nên ta đưa về bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu. Từ đó, ta tính được xOz^=110°;zOy^=70°


Câu 7:

Cho hình vẽ bên, biết xOz^=56°;zOt^=34°

a) Chứng tỏ góc xOz và zOt  phụ nhau.

b) Kể tên các cặp góc phụ nhau có trong hình vẽ.

Xem đáp án »

a) Vì  xOz^+zOt^=90°nên hai góc xOzzOt phụ nhau.

b) Các cặp góc phụ nhau có trong hình vẽ: xOz^  và  zOt^;xOy^  và  yOt^


Câu 8:

Vẽ hai đường thẳng abxy cắt nhau tại M.

a) Kể tên các cặp góc bù nhau có trong hình vẽ.

b) Biết aMx^=56°. Tính số đo các góc xMb; bMyaMy.

Xem đáp án »

a) Các cặp góc bù nhau:aMx^  và  bMx^;aMx^  và  aMy^; bMy^  và  aMy^;bMy^  và  bMx^

b) Vì tổng hai góc bù nhau là 180° nên từ ý a), ta tính được aMy^=124°bMy^=124°  và  bMy^ =56°


Câu 12:

Cho góc AOB có số đo là 130°. Vẽ tia OM ở trong góc đó sao cho AOM^= 40°. Vẽ tia ON nằm giữa hai tia OM và OB sao cho = MON^ = 50°.

a) So sánh các góc MONBON.

b) Tìm các cặp góc bằng nhau trong hình vẽ.

Xem đáp án »

a) Dựa vào tính chất cộng góc, ta tính được BOM^ =90°  

từ đó tính được BON^ =40° 

 vậy MON^ >BON^

b)  Ta có BON^ =40° AON^=90°

Các cặp góc bằng nhau là:

 AOM^ và BON^; AON^ và BOM^


Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận