Bộ đề thi thử Đại học môn Hóa học mới nhất có lời giải (Đề 1)

  • 5508 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cacbohiđrat là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án B.

Cacbohiđrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức và đa số chúng có công thức chung là Cn(H2O)m.

Ví dụ: C6H12O6 : glucozo

C12H22O11 : saccarozo


Câu 2:

Este no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát dạng

Xem đáp án

Chọn đáp án A.

Ví dụ: CH3COOCH3  (C3H6O2): metyl axetat


Câu 3:

Chất nào dưới đây không phải là este?

Xem đáp án

Chọn đáp án B.

CH3COOH là axit.

Este có dạng RCOOR’ trong đó R, Rlà gốc hidro cacbon no, không no hoặc thơm

Trừ trường hợp este của axit formic có R là H;


Câu 4:

Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là CH3COONa và C2H5OH.

Phương trình phản ứng:

CH3COOC2H5 + NaOH t° CH3COONa + C2H5OH


Câu 5:

Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Natri axetat: CH3COONa.

Ancol etylic: C2H5OH

Phương trình phản ứng thủy phân este tạo thành natri axetat và ancol etylic là:

CH3COOC2H + NaOH t° CH3COONa + C2H5OH

Vây X là: CH3COOC2H5 (etyl axetat)


Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

6 tháng trước

Mai Hằng

Bình luận


Bình luận