Đề minh họa THPT Quốc gia môn Hóa năm 2023 có đáp án

  • 825 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Natri phản ứng với clo sinh ra sản phẩm nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

2Na + Cl2 → 2NaCl.


Câu 2:

Dung dịch chất nào sau đây không hòa tan đuợc Al(OH)3?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

BaCl2 không tác dụng với Al(OH)3 nên không hoà tan được Al(OH)3.


Câu 3:

Ở điều kiện thường, chất nào sau đây là chất rắn?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Ở điều kiện thường glyxin là chất rắn.


Câu 4:

Cho thanh kim loại Zn vào dung dịch chất nào sau đây sẽ xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu

Cho thanh kim loại Zn và dung dịch CuSO4 xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hoá học. Do thoả mãn cả 3 điều kiện:

- Các điện cực khác nhau về bản chất.

- Các điện cực tiếp xúc trực tiếp với nhau.

- Các điện cực cùng tiếp xúc với một dung dịch điện li.


Câu 5:

Nước cứng vĩnh cửu tác dụng với chất nào sau đây thu được kết tủa?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Nước cứng vĩnh cửu tác dụng với Na2CO3 cho kết tủa:

Mg2+ + CO32- → MgCO3.

Ca2+ + CO32- → CaCO3.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận