Bài 1: Nửa mặt phẳng

  • 4016 lượt xem

  • 9 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Hãy nêu các cách gọi tên khác của hai nửa mặt phẳng (I), (II).

Xem đáp án »

Cách gọi tên khác của hai nửa mặt phẳng (I), (II) là: Mặt phẳng (I) là mặt phẳng bờ a chứa điểm N, Mặt phẳng (II) là mặt phẳng bờ a không chứa điểm N.


Câu 3:

Cho hình vẽ

Ở hình 3b, tia Oz có nằm giữa hai tia Ox, Oy không ?

Ở hình 3c, tia Oz có cắt đoạn thẳng MN không ? Tia Oz có nằm giữa hai tia Ox, Oy không ?

Xem đáp án »

- Hình 3b, tia Oz có nằm giữa hai tia Ox, Oy vì tia Oz cắt đoạn thẳng MN tại O.

- Hình 3c, tia Oz không cắt đoạn thẳng MN, tia Oz không nằm giữa hai tia Ox, Oy.


Câu 4:

Hãy nêu một số hình ảnh của mặt phẳng.

Xem đáp án »

Mặt nước yên lặng, mặt gương, mặt bàn, mặt bảng, bề mặt bức tường, ...


Câu 5:

Hãy gấp một tờ giấy. Trải tờ giấy lên mặt bàn rồi quan sát xem nếp gấp có phải là hình ảnh bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau không?

Xem đáp án »

Nếp gấp cho ta hình ảnh của một đường thẳng, do đó nó là hình ảnh bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau.


Câu 8:

Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thằng a cắt các đoạn thằng AB, AC và không đi qua A, B, C.

a) Gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a.

b) Đoạn thẳng BC có cắt đường thẳng a không?

Xem đáp án »

Giải bài 4 trang 73 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

a) Hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a là:

- Nửa mặt phẳng bờ a chứa A

- Nửa mặt phẳng bờ a chứa B và C

b) Đoạn thẳng BC không cắt đường thẳng a. (Đừng nhầm lẫn với đường thẳng BC nhé.)


Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận