Giải VBT Toán 7 CD Bài 1. Thu thập, phân loại và biểu diễn dữ liệu có đáp án

  • 409 lượt xem

  • 5 câu hỏi


Câu 3:

Sau khi tìm hiểu thông tin về Hệ Mặt Trời từ trang web https://solarsystem.nasa.gov, bạn Ngân thu thập được những dữ liệu thống kê sau:

- Hệ Mặt Trời gồm tám hành tinh, đó là: Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương;

- Bán kính (theo đơn vị ki-lô-mét) của tám hành tinh đó lần lượt là:

2 440, 6 052, 6 371, 3 390, 69 911, 58 232, 25 362, 24 622.

Trong hai loại dữ liệu thống kê thu thập được ở trên, dữ liệu thống kê nào là số liệu? Dữ liệu thống kê nào không phải là số liệu?


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận