Ôn tập chương I

  • 737 lượt xem

  • 32 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 4:

Vẽ hai tia đối nhau Ax, Ay. Lấy BAx, CAy.

a) Viết tên các tia trùng với tia By.

b) Hai tia BxCy có trùng nhau không? Vì sao?

Xem đáp án »

a) Các tia trùng với tia By là: tia BA và tia BC.

b) Hai tia BxCy không trùng nhau, vì hai tia BxCy không chung gốc.


Câu 14:

Cho trước 30 điểm, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Vẽ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Hỏi vẽ được bao nhiêu đường thẳng?

Xem đáp án »

Qua điểm thứ nhất ta vẽ được 29 đường thẳng.

Qua 30 điểm như thế ta vẽ được: 30.29 = 870 (đường thẳng)

Tuy nhiên, mỗi đường thẳng đã được tính 2 lần. Vậy có tất cả: 870 : 2= 435 (đường thẳng).

Vậy qua 30 điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng, ta vẽ được 435 đường thẳng.


Câu 15:

Cho hình bên. Hãy cho biết và kể tên:

a) Có bao nhiêu điểm được gọi tên?

b) Có bao nhiêu đường thẳng?

c) Có bao nhiêu tia?

d) Có bao nhiêu cặp tia đối nhau?

e) Có bao nhiêu đoạn thẳng?

Xem đáp án »

a) Có 3 điểm được gọi tên: A, B, C

b) Có 4 đường thẳng đó là: xx',yy',tt',mn

c) Có 14 tia. Đó là: Ax,Ay,At,Ax',Ay',At',Bt,Bt',Bm,Bn,Cx,Cx',Cm,Cn

d) Có 6 cặp tia đối nhau. Đó là Ax,Ay,At,Bt,Bn,Cm,Cx lần lượt là tia đối của Ax',Ay',At',Bt',Bm,Cn,Cx'.

e) Gọi I là giao điểm của tia Ay’ với đoạn thẳng BC. Khi đó có 6 đoạn thẳng. Đó là: AC,BC,AB,BI,CI,AI.


Câu 21:

Dùng thước thẳng không chia khoảng, làm thế nào để kiểm tra ba điểm cho trước trên trang giấy có thẳng hàng hay không? Giải thích cách làm.

Xem đáp án »

Có thể kiểm tra được. Đặt thước thẳng sao cho một mép thước đi qua hai điểm bất kì, nếu mép của thước thẳng đi qua điểm còn lại thì ba điểm đã cho thẳng hàng. Còn nếu mép thước thẳng ấy không đi qua điểm còn lại thì ba điểm đã cho không thẳng hàng.


Câu 23:

Cho hình sau. Xác định tính đúng sai của các khẳng định sau:

 

a) Điểm A thuộc xy

b) Tia Ax và By đối nhau

c) Điểm B nằm giữa A và C

d) Trên hình chỉ có hai đoạn thẳng AB và BC.

Xem đáp án »

a) Đúng                              b) Sai                        c) Đúng                   d) Sai


Câu 32:

Trên tia Ox, lấy hai điểm Avà B sao cho OA = 5cm, AB = 4cm. Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Xem đáp án »

Không thể so sánh hai đoạn OA và AB để tìm ra điểm nằm giữa hai điểm còn lại.


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận