0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Khanh Trần
20:44 - 03/01/2022

một mảnh vườn hình vuông cạnh 20m người ta làm một lối đi xung quanh vườn rộng 2m thuộc đất của vườn . phần đất còn lại dùng để trồng trọt .
a, tính chu vi mảnh vườn ?
b, tính diện tích trồng trọt của mảnh vườn ?