Tổng hợp đề ôn luyện thi THPTQG Hóa học có lời giải chi tiết (Đề số 1)

  • 11200 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Để nhận biết các dung dịch muối (đựng riêng biệt trong các ống nghiệm): Al(NO3)3, (NH4)2SO4, NH4NO3, MgCl2 có thể dùng dung dịch

Xem đáp án

Đáp án : B

Dùng Ba(OH)2 :

+) Al(NO3)3 : Kết tủa keo rồi tan dần

+) (NH4)2SO4 : Kết tủa trắng và khí mùi khai

+) NH4NO3 : khí mùi khai

+) MgCl2 : kết tủa trắng


Câu 2:

Thủy phân hoàn toàn 8,9 gam tristearin bằng dung dịch NaOH dư thì thu được m gam muối. Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án : A

(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH -> 3C17H35COONa + C3H5(OH)3

=> mmuối = 9,18g


Câu 3:

Cấu hình electron của ion X2+ là 1s²2s²2p63s²3p63d6. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố X thuộc

Xem đáp án

Đáp án : D

Cấu hình của nguyên tử nguyên tố X là : 1s²2s²2p63s²3p63d64s2

=> X chu kỳ 4 ; nhóm VIIIB


Câu 4:

Cho tripeptit Gly –Ala – Val  phản ứng với Cu(OH­)2 tạo sản phẩm có màu đặc trưng là

Xem đáp án

Đáp án : B

Phản ứng màu biure của tripeptit trở lên có màu tím


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận