Tổng hợp đề ôn luyện THPTQG Hóa học thi có lời giải (Đề số 1)

  • 11370 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Dung dịch X gồm 0,12 mol H+, z mol Al3+, t mol NO3- và 0,05 mol SO42-. Cho 400 ml dung dịch Y gồm KOH 0,6M và Ba(OH)2 0,1M vào X, sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 12,44 gam kết tủa. Giá trị của z, t lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án : A

nBa2+ = 0,04 mol ; nOH = 0,32 mol

=> Kết tủa gồm 0,04 mol BaSO4 và Al(OH)3

=> nAl(OH)3 = 0,04 mol

Vì 3nAl(OH)3 < (nOH – nH+) => có sự hòa tan kết tủa

=> nAl(OH)3 = 4nAl3+ - (nOH – nH+)

=> nAl(OH)3 = z = 0,06 mol

Bảo toàn điện tích trong dung dịch X : nH+ + 3nAl3+ = 2nSO4 + nNO3

=> nNO3 = t = 0,2 mol


Câu 2:

Xà phòng hóa hoàn toàn 44,5 gam tristearin bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam xà phòng. Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án : A

nTristearin = nGlycerol = 0,05 mol => nNaOH = 3.0,05 = 0,15 mol

Bảo toàn khối lượng : mTristearin + mKOH = mMuối + mGlycerol

=> mmuối = mxà phòng = 45,9g


Câu 4:

Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 24, trong đó số hạt mang điện gấp hai lần số hạt không mang điện. Phát biểu không đúng là

Xem đáp án

Đáp án : A

X có: p + n + e = 24 => 2p + n = 24

Và (p + e) = 2n => p = n = e = 8

=> X là oxi

Trong H2O2 thì O có số oxi hóa -1


Câu 5:

Ankan X có 83,72% khối lượng Cacbon. Số công thức cấu tạo của X là:

Xem đáp án

Đáp án : C

Ankan có công thức chung là CnH2n+2

=> %mC = 12n/(14n + 2) = 83,72%

=> n = 5

Ankan là C6H145 công thức cấu tạo :

CH3CH2CH2CH2CH2CH3 ; (CH3)2CHCH2CH2CH3 ; (CH3)3CCH2CH3

(CH3)2CHCH(CH3)2 ; CH3CH2CH(CH3)CH2CH3


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận