Danh sách câu hỏi

Có 71063 câu hỏi trên 1422 trang
Mức phạt nồng độ cồn theo quy định của Chính phủ đối với xe máy hiện nay: Mức phạt Nồng độ cồn Mức tiền Phạt bổ sung 1 Chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Tước giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng. 2 Vượt quá 50 mg đến 80 mg/100 ml máu Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Tước giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng. 3 Vượt quá 80 mg/100 ml máu Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Tước giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng. Để có thể ước lượng một cách tương đối nồng độ cồn trong máu từ đó điều chỉnh lượng rượu, bia uống. Một nhà khoa học người Thụy Điển Eric P. Widmark đề xuất từ công thức tính nồng độ cồn trong máu như sau: C=1,056.A10.W.r Trong đó: C là nồng độ cồn trong máu (g/100ml), A là khối lượng rượu nguyên chất đã uống (g), W là trọng lượng cơ thể (kg), r là hằng số hấp thụ rượu theo giới tính (r = 0,7 đối với nam giới và r = 0,6 với nữ giới), khối lượng riêng của ancol etylic là 0,79 g/ml. Nếu một người đàn ông nặng 60kg, uống 2 lon Bia (660ml Bia 5°) sau đó điều khiển xe máy thì nồng độ cồn trong 100ml máu là bao nhiêu mg và có thể bị sử phạt theo mức nào?