(2023) Đề thi thử Hóa học Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An (Lần 3) có đáp án

  • 402 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây đúng ?

Xem đáp án

Chọn B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận